NA SZLAKACH
NIEPODLEGŁOŚCI

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskich warsztatach questowych „Z PTTK na szlakach niepodległości”, które odbędą się w dniach 3-4 listopada 2018 roku w Warszawie. Quest będziemy tworzyć metodą warsztatową, polegającą na zaangażowaniu regionalistów, przewodników lokalnych, opiekunów SKKT, młodzieżowych liderów PTTK itp., co będzie sprzyjało wzmocnieniu lokalnej tożsamości, wiedzy o historii własnego miejsca zamieszkania, jak również zaangażowaniu w działania lokalne.
UWAGA! Osoby zgłaszające się do udziału w nieodpłatnych warsztatach questowych w ramach współpracy z PTTK będą zobowiązane w 2019 roku utworzyć na swoim terenie quest, którego myślą przewodnią będzie popularyzacja miejsc, osób i wydarzeń związanych z uzyskaniem niepodległości oraz odbudową państwowości polskiej i trwałym ustaleniem granic kraju w latach 1918-1921.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 października 2018 r.

  zaproszenie

  karta zgłoszenia (pdf) karta zgłoszenia (doc)