NA SZLAKACH
NIEPODLEGŁOŚCI

Materiały można wykorzystywać w celach propagowania przedsięwzięć turystycznych lub samego Towarzystwa.

Do pobrania plakat w formacie pdf.

Do pobrania logo .jpg ze znakiem PTTK

Do pobrania logo .jpg bez znaku PTTK

 

»» Uchwała nr 22/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie hasła programowego na rok 2018